Den konkurrerende arbejdsplads

Mange af os er drevet af at konkurrere, blive dygtigere, få anerkendelse og i sidste ende at vinde.

At trykke på konkurrencefølelsen er en nem og effektiv måde at få medarbejdere til at yde noget mere. Det har dog en pris, hvis man ikke er opmærksom på, at der er balance mellem motiverende tiltag, relationer og tryghed.

Vi vil så gerne iskrivesætte, hvor vigtigt det er at have fokus på compassion, når denne balance skal skabes.

  • Compassion er ikke en følelse. Compassion er intentionen bag en adfærd.
  • Compassion kan trænes op og vil kunne aflæses i en hjernescanning.
  • Compassion er ikke det samme som empati. Empati kan aflæses i en anden del af hjernen.

Compassion er nøglen til:

  1. Øget tryghed, tillid og respekt
  2. Et bedre udgangspunkt for læring og udvikling
  3. Gå på mod
  4. Robusthed
  5. Selvindsigt
  6. Positivitet
  7. Integritet

Compassion er et godt fundament for både en høj trivsel og høj performance, som ofte ikke har de bedste vilkår i en udpræget konkurrencekultur.

I TeamRecept arbejder vi derfor med compassion som et vigtigt værktøj.
Skal vi hjælpe dig med at indføre mere compassion i din virksomhed?