Finansiering af psykologisk tryghed

Lader du økonomien spænde ben for teamudvikling, arbejdsglæde og trivsel?

Har du tid, så ved vi, hvor du forhåbentlig kan finde pengene

Arbejdsglæde og trivsel har en dokumenteret positiv effekt på bundlinjen og er den bedste medicin til at forebygge stress og en høj medarbejder omsætning.

En intern undersøgelse af Googles teams, bekræfter, at særligt psykologisk tryghed træder ind på en klar førsteplads, når det handler om, hvad der skal være til stede for at skabe succesfulde teams. Og dermed også et godt grundlag for arbejdsglæde og trivsel.

Psykologisk tryghed handler om at skabe en kultur, hvor medarbejderne tør sige deres mening og føle sig sikre på, at de ikke vil blive nedgjort eller ydmyget, hvis de fremsætter idéer, bekymringer, stiller spørgsmål eller begår/påpeger fejl.

For at vi kan være engageret på vores arbejdsplads, er der nødt til at være plads til, at vi kan være os selv.

Det betyder, at der skal være plads til fx at drøfte uenigheder uden at den gode stemning bliver ødelagt.

Googles undersøgelse viste faktisk, at konsensusdrevne beslutninger ikke er afgørende for teamets succes og performance.

Diversitet på arbejdspladsen er som udgangspunkt en kæmpe styrke. Erfaringer peger på, at høj diversitet kun har den ønskede effekt, hvis der også er en høj psykologisk tryghed. Undersøgelser har vist, at de teams med høj diversitet og lav psykologisk tryghed var blandt de dårligst performende teams.

Psykologisk tryghed er altså en forudsætning for at få det fylde udbytte af diversitet i teamet.

I en travl hverdag vil kerneopgaven automatisk have førsteprioritet både i forhold til tid og økonomi. Det kan fx være på bekostning af udviklingen af den kultur, der skaber psykologiske tryghed.

  • Har I en kultur, en strategi og et fokus, der opbygger den psykologiske tryghed?
  • Ved I, hvad der skal til for at den enkelte medarbejder oplever psykologisk tryghed?

Vi har den faglighed, der skal til for at støtte jer i selve processen.

Hvis det kniber med muligheden for at finansiere det, og hvis I er under 250 ansatte i virksomheden, kan vi hjælpe med at søge om et tilskud på op til 250.000 kr. via Velliv foreningen.

Kontakt os, så vi sammen kan drøfte, hvilke muligheder der er for, at I kan arbejde med teamudvikling, arbejdsglæde og trivsel.

Link: https://www.vellivforeningen.dk/for-ansoegere/vores-arbejdsplads/