Er dit mål og vision på størrelse med Mount Everest?

At nå sine mål og visioner, kan godt sammenlignes med bjergbestigning. Jo større bjerget er, des længere tid tager det, at nå toppen. Det kræver styrke og vedholdenhed og det kræver hjælp og støtte undervejs.
Kender du The Law of Mount Everest? Ingen bjergbestiger bestiger Mount Everest uden et team af dygtige og erfarne folk omkring sig.
Har dit team de rette ”bjergbestigerkompetencer”? De skal helst ikke have fx højdeskræk 😊
Har de også den rette personlighed? Ansvarlighed, åbenhed og ikke mindst tillid, din tillid til dit team og teamets tillid til dig og hinanden. Dette tilsammen kan hjælpe dig og dit team op på toppen af jeres ”Mount Everest”